Shilin is seeking new board members

(Text in Dutch) Vacatures voor nieuwe bestuursleden: Voorzitter Verantwoordelijkheden: de voorzitter houdt het algemene overzicht en co├Ârdineert de gang van zaken binnen het Shilin-bestuur. Taken: Prikt data voor bestuursvergaderingen en Algemene Vergaderingen (=vergaderingen (oud)bestuursleden en (oud)-redactieleden); Stelt de agenda’s voor de vergaderingen samen; Zit de vergaderingen voor; Zorgt ervoor dat afspraken die zijn gemaakt binnen … Read more