Open Vacancies – Shilin Board Members 2012 (Dutch text only)

Beste studenten,

Stichting Shilin is op zoek naar vrijwilligers die het bestuur en de redactie van de stichting willen versterken. Een aantal bestuursleden hoopt binnen afzienbare tijd af te studeren, en tegelijkertijd breidt de stichting haar activiteiten uit waardoor er meer redactieleden nodig zijn.

Wat is Shilin?

Shilin is de naam van een stichting die in augustus 2010 is opgericht ter bevordering van onderzoek door jonge wetenschappers op het gebied van China studies. De voornaamste bezigheid van de stichting is het uitgeven van Shilin, een half-jaarlijkse tijdschrift waarin BA- en MA-scripties als artikels gepubliceerd worden, zodat studenten ervaring opdoen met het schrijven van artikels, en tegelijkertijd de rest van de sinologische gemeenschap op de hoogte blijft van interessant onderzoek in verschillende disciplines binnen sinologie.

Daarnaast houdt de stichting zich bezig met het heruitgeven van educatief materiaal, zoals het onlangs uitgekomen Wenyan Partikels, en het binnenkort te verschijnen Het Chinese Denken; ook is de stichting betrokken geweest bij de organisatie van de eerste Rombouts conferentie begin september.

Wat wordt er van je verwacht?

De stichting houdt zich dus bezig met een gevarieerd aantal taken. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij het bestuur: voorzitter, penningmeester, hoofdredacteur en secretaris; en in het werk wordt dit bestuur bijgestaan door o.a. redactieleden en commissieleden die zich bezighouden met pr, acquisitie etc.

De voorzitter stuurt dit team aan, houdt de grote lijn in de gaten en zorgt ervoor dat de planning nageleefd wordt. De penningmeester houdt zich o.a. bezig met incasso van abonnementen, belastingaangiften en is nauw betrokken bij de acquisitie-commissie. De hoofdredacteur stuurt de redactie aan en is in principe verantwoordelijk voor al het gedrukte werk dat de stichting uitgeeft. De secretaris houdt zich bezig met de algemene communicatie, intern en extern, zoals bijvoorbeeld het contact met de abonnees, het faculteitsbestuur, de opleiding etc. De eindredactie corrigeert artikels voor Shilin en voor andere projecten waar de stichting bij betrokken is. De taken van een commissie kunnen zeer gevarieerd zijn, en vinden altijd plaats in nauwe samenwerking met het betrokken bestuurslid.

Wie zoeken we?

We zijn op zoek naar enthousiaste studenten, bij voorkeur verbonden aan China studies in Leiden, die bereid zijn een paar uur per week te besteden aan stichting Shilin. De positie van penningmeester is voorlopig gevuld, maar alle andere posities in bestuur en redactie zijn open voor sollicitatie. De gekozen sollicitant zal een aantal weken meelopen om ingewerkt te worden op een bepaalde positie, waarna hij/zij zelfstandig aan het werk gaat.

Interesse?

Heb jij zin om ervaring op te doen waarmee je studie en cv verrijkt? Mail dan voor 14 November naar editor@shilin.nl. We horen graag waarom je geïnteresseerd bent, en we zien graag je cv bijgevoegd.