Shilin is seeking new board members

(Text in Dutch)

Vacatures voor nieuwe bestuursleden:

Voorzitter

Verantwoordelijkheden: de voorzitter houdt het algemene overzicht en coördineert de gang van zaken binnen het Shilin-bestuur.

Taken:

 • Prikt data voor bestuursvergaderingen en Algemene Vergaderingen (=vergaderingen (oud)bestuursleden en (oud)-redactieleden);
 • Stelt de agenda’s voor de vergaderingen samen;
 • Zit de vergaderingen voor;
 • Zorgt ervoor dat afspraken die zijn gemaakt binnen het bestuur en de Algemene Vergaderingen worden nagekomen;
 • Heeft een controlerende taak bij het nakijken van de inhoud van de te publiceren stukken.

Tijdsinspanning: 2-10 uur per maand.


Penningmeester

Verantwoordelijkheden: de penningmeester houdt toezicht op het financiële reilen en zeilen van Stichting Shilin.

Taken:

 • Houdt de kas bij en beheert de bankrekening;
 • Verricht en ontvangt betalingen;
 • Informeert het bestuur regelmatig over de financiële situatie binnen de stichting;
 • Maakt het financieel jaarverslag en bewaakt de plannen van het bestuur aan de hand van de begroting;
 • Regelt belastinggerelateerde zaken.

Tijdsinspanning: 2-10 uur per maand.


Secretaris

Verantwoordelijkheden: de secretaris is verantwoordelijk voor het contact met abonnees en geïntresseerden. Hij/zij houdt toezicht op al het administratief en praktische zaken zoals reserveringen etc.

Taken:

 • Notuleren bij vergaderingen;
 • De e-mail van Shilin bijhouden (met betrekking tot mails over lidmaatschap, samenwerking etc);
 • Het postvakje in de gaten houden;
 • Lokalen aanvragen voor vergaderingen;
 • Andere praktische zaken zoals boekverkoop/nieuwe edities verzenden en in samenwerking regelen.

Tijdsinspanning: 2-10 uur per maand.

Voor meer informatie, mail naar info@shilin.nl.