Board members

Jorren van Teijlingen, Chairman


Xiaojun Zhang, Secretary


Koen van der Lijn, Treasurer & Editor-in-chief


Daphne van Cappelle, Editor-in-chief